Házirend

KÉRJÜK látogatóinkat és vendégeinket, hogy a jelen házirend rendelkezéseit a biztonságos sportolás és kellemes, élményekkel teli időtöltés érdekében szíveskedjenek betartani.

                                                                         

 1. Látogatóink, vendégeink a BEREK WAKEBOARD & LOVARDA sportlétesítmény területére belépőjegy megváltása, illetve a szolgáltatások igénybevétele esetén jegy/bérlet megvásárlása ellenében léphetnek. A belépőjegy teljes ára a Berek café-ban levásárolható.

  Azon látogatók, akik a sportlétesítmény szolgáltatásait nem veszik igénybe a belépőjegy megvásárlásakor karszalagot kapnak, melyet a létesítményben való tartózkodás idejére kötelesek viselni.

  A wakeboard pálya, valamint a fedeles lovarda szolgáltatásait igénybe vevő vendégeink a használatra jogosító jegy/bérlet megváltásakor azonosító karórát, illetve karszalagot kapnak, melyet a létesítményben való tartózkodás ideje alatt kötelesek viselni.

  A lovas bértartók a sportlétesítményben történő tartózkodási valamint a fedeles lovarda használatára vonatkozó szabályait a bértartási szerződés tartalmazza, az ő esetükben karszalag viselése nem kötelező.
   
 2. A létesítmény szolgáltatásainak igénybevételére a mindenkor érvényes árlistában megjelölt egységáron megváltott jegy/bérlet jogosít fel. Az aktualizált árlista a bejáratnál, a Berek café-ban kerül kifüggesztésre, valamint a www.berek.org honlapon elérhető.
   
 3. A sportlétesítmény szolgáltatásainak igénybevételét megelőzően felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése kötelező. Üzemeltető a vendégek hozzájárulása alapján történő adatok kezeléséről külön adatkezelési szabályzatban rendelkezik. Az adatkezelési szabályzat a Berek café-ban kerül kifüggesztésre, valamint a www.berek.org honlapon elérhető.
   
 4. Kiskorúak a sportlétesítmény szolgáltatásait kizárólag a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosultak igénybe venni. Gyermekkorúak a létesítmény teljes területén kizárólag felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak, valamint a szolgáltatásokat is törvényes képviselő hozzájárulásával és felügyelet mellett vehetik igénybe. A 14. életévüket betöltött kiskorúak esetén a szolgáltatások igénybevételéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A fenti szabályok betartásáért kiskorú törvényes képviselője teljes körűen felel.
   
 5. A sportlétesítmény szolgáltatásait ittas, bódult állapotban nem lehet igénybe venni.
   
 6. Látogatóink, vendégeink a sportlétesítményben történő tartózkodás időtartama alatt a kijelölt parkolót, útvonalakat használhatják, valamint kötelesek a figyelmeztető táblák jelzéseit figyelembe venni és annak megfelelő magatartást tanúsítani.
   
 7. A sportlétesítmény területére vendégeink által behozott, járművekben elhelyezett értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
   
 8. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges, egyebekben a sportlétesítmény teljes területén a nyílt láng használata tilos.
   
 9. A BEREK wakeboard és lovarda területére állatot bevinni pórázon szabad!
   
 10. Baleset bekövetkezése esetén a helyszínen, illetve erre a célra kijelölt helyen kollégáink elsősegélyben részesítik a sérültet, szükség esetén gondoskodnak mentő értesítéséről.

  Személyi sérülés, vagyoni kár bekövetkezésével járó baleset esetén jegyzőkönyv felvételére kerül sor.
   
 11. A szolgáltatások igénybevétele során mind a wakeboard pálya, mind a fedeles lovarda használatára vonatkozó alábbi szabályok betartása kötelező:
 • Az állatokat etetni, simogatni, kézbe venni, ijesztgetni tilos!

 • A fedeles lovardát és a környékét – különös tekintettel a lovasokra – kellő körültekintéssel, csendben szíveskedjenek megközelíteni.

 • A lovardát, istállókat csak a szakképzett személyzet segítségével lehet látogatni.

 • Látogatók a lovas edzéseket a lovak, lovasok megzavarása nélkül tekinthetik meg a fedeles lovarda arra kijelölt lelátójáról.

 • Kérjük a látogatókat, hogy ügyeljenek a fedeles lovarda szociális helyiségeinek (WC, tusoló, öltöző) tisztaságára, az épületekbe állatot bevinni tilos!

 • Lovasok a fedeles lovardát saját felelősségükre használhatják.

 • Kérjük a lovasokat, hogy a fedeles lovarda használatára vonatkozó előre egyeztetett időtartamot szíveskedjenek – lehetőség szerint – pontosan betartani. Lovasok a fedeles lovarda használatakor legyenek figyelemmel a lovardában tartózkodó többi lovasra, a belépési szándékot jelezzék.

 • A tóban fürdeni, horgászni tilos!

 • A wakeboard pálya használatakor kérjük vendégeinket, hogy a kezelő, operátor kollégákkal működjenek együtt, a pálya, és a sporteszközök használatára vonatkozó, valamint balesetvédelmi oktatásban elhangzottaknak megfelelő magatartást tanúsítsanak.

 • A wakeboard pálya kizárólag a kijelölt starthelyről vehető igénybe, itt történik az azonosító karórák ellenőrzése.

 • Sporteszközök bérlése esetén, azok a kezelő kollégáktól vehetőek át a starthelyen, majd a használatot követően ugyanitt kell azokat sérülésmentesen visszaszolgáltatni. A sporteszközök használata is saját felelősségre és kárveszély viselése mellett történik.

 • A wakeboard pályát mindenki saját felelősségére, sportolásra alkalmas állapotban használhatja, kiskorúak a 10. életév betöltését követően – megfelelő sporteszközön - törvényes képviselő felügyelete mellett vehetik igénybe.

 • Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a wakeboard pálya használatát az időjárási körülményekre tekintettel ideiglenesen felfüggessze. Az érvényesen megváltott jegyek a későbbiekben felhasználhatóak. Pénz visszafizetésére nincs lehetőség!

A fenti szabályok megszegése esetén üzemeltető jogosult a szolgáltatás használatát felfüggeszteni, illetve megtiltani.

Köszönjük!

Kattintson a zoomoláshoz